Філософія Асоціації

Цілі та завдання

Принципи

Головною метою діяльності Асоціації є забезпечення виконання вимог Клієнтів
будь-якої станції мийки, що входить до складу Асоціації. З наданням сервісу високої якості та з турботою о навколишнім середовищі. Методи організацій процесу мийки, що пропагуються Асоціацією, повинні гарантувати, що мийний процес відповідає вимогам європейських хімічних заводів та виконується з усвідомленням відповідальності за екологічну сторону процесу.

Компанії, що входять до складу Асоціації, зобов’язані враховувати не тільки інтереси бізнесу, але й відповідальність перед суспільством, своїми співробітниками, екологією країни. Державними органами та їх інтересами. Загальна відповідальність поділена на дисципліни HSEQ&Sec:

Компанії зобов’язані просувати загальну культуру безпечної поведінки, що націлена на запобігання будь-якого виду травм чи хвороб при виконанні мийних робіт та при іншій діяльності у робочий та неробочий час. Ця культура повинна стосуватися також вибору належного обладнання та оснащення як робочого місця, так і місць відпочинку, належної організації робочих процесів, що мінімізують ризики здоров’ю та життю людей, загальної поведінки робітників у ставленні до свого здоров’я. інших людей, техніки та різноманітних речовин.

2

Safety /

Охорона праці

Мийний процес повинен бути організованим таким чином, щоб не нашкодити здоров’ю робітників та інших причетних осіб. Ця турбота стосується не тільки організації робочого місця, але й забезпечення достатнього відпочинку, медичного регулярного обстеження та супроводження, відповідних загальних умов знаходження на роботі. Здорові робітники, що мали достатній відпочинок та знаходяться у доброму настрої, є одною з найважливіших складових ефективного процесу мийки.

1

Health /

Турбота про здоров'я

Високий рівень сервісу та гарантований результат повинні забезпечувати повноцінне очищення поверхонь від залишків хімічних продуктів та миючих агентів за умови мінімізації витрат ресурсів. Додаткові послуги (як вакуум-тест, перевірка на pH-нейтральність, заміна прокладок и т.ін) дозволяють краще підготувати цистерну згідно специфічних вимог конкретного за планового до навантаження вантажу. Обладнання, устаткування, підбір миючих засобів та правильна організація робочого процесу, підбір послідовності окремих процедур повинні у підсумку забезпечувати високу якість миття та мінімальний час на проведення робіт. Факт виконання мийних робіт з належною якістю має бути заздалегідь узгодженим з оформленням заявки від Клієнта на Станцію Мийки та підтверджуватися Мийним Сертифікатом з унікальним номером, який буде свідоцтвом відповідальності Мийки за кінцевий результат. Кожна рекламація за результатами мийки повинна буди зареєстрована та розслідувана з визначенням причин рекламації та корегувальних дій, спрямованих на запобігання повторення причин для подібних рекламацій у майбутньому.

4

Quality /

Якість

Компанії повинні виконувати екологічні вимоги та мінімізувати будь-яку можливу шкоду для навколишнього середовища. Асоціація має намір боротися проти усталеного у пострадянських країнах нігілізму стосовно охорони навколишнього середовища. Кожна станція мийки напряму пов’язана з процесом обороту хімікатів і через це несе особливу відповідальність за запобігання потраплянню хімічних продуктів та мийних речовин до оточуючого середовища чи каналізацію/водостоки. Всі залишки хімічних вантажів та їх суміші з водою та миючими засобами, які зостаються у ході процесу мийки, повинні бути оброблені або утилізовані таким чином, щоб забезпечити повне усунення хімікатів з рідини та їх подальшу утилізацію відповідно до з нормами законів України. Всі інші відходи, що з’являються у результаті діяльності, повинні бути вивезені відповідно до вимог законодавства України. Також необхідно турбуватися о такій організації процесу мийки, яка буде мінімізувати витрату води, енергоресурсів, мийних речовин. Під час вибору варіантів оснащення та забезпечення повинні прийматися до уваги також довговічність, можливості з переробки та утилізації, використання поновлюваних ресурсів.

3

Environment /

Охорона навколишнього середовища

Робочий процес повинен забезпечувати повну конфіденційність операцій клієнта та запобігати можливість використання Мийного Сертифікату або його бланку для інших цілей або для оформлення дій, які в дійсності не виконувались. Необхідно забезпечити збереження інформації , як тої що стосується Клієнта, так і тої,  що стосується партнерів Клієнта, вантажу, його виробників та інших деталей по операціям, до яких причетний Клієнт. Також потрібно контролювати переміщення хімічних речовин або залишків продуктів задля попередження їх винос та нецільове використання. Заходи з охоронної безпеки повинні запобігати проникненню сторонніх осіб на територію Мийної Станції або присутність непричетних до мийного процесу осіб на місці проведення робіт для забезпечення секретності інформації, збереження матеріальних цінностей, запобігання шкоди життю або здоров’ю людей.

5

Security /

Безпека

Офіс

Україна, 49000 , Дніпро, вул..Орловська, 21

+38 (0562) 52 12 95
+38 (067) 657 33 40

office@untca.com.ua

Copyright © «Українська Національна Асоціація мийок Цистерн».
Всі права захищені. Використання інформації дозволяється тільки
за умови прямого посилання на джерело.

by